Elektrilised veesoojendid

Elektrilised veesoojendid soojendavad ja säilitavad eraldatud silindris vett, mis on kasutusvalmis. Nad pakuvad kuuma vett rõhu all, ja kuna nad suudavad kogu salvestatud koguse koheselt tarnida, võib see korraga teenindada paljusid turustusvõimalusi. Ja see annab neile kõik vooluvõrgu surve all. Tühjendamisel kulub aega soojendamiseks, et teid tagasi kuumaks veeks, kuid nad soojendavad vett kiiresti, eriti võimsamate või kahe elemendiga, ning neid saab kasutada madalamate kuludega elektrivõrgust.